Användarvillkor

Tack för att du använder Red Creek Sweden ABs webbplats. Vi vill genom våra Användarvillkor upplysa dig om våra regler för webbplatsen.

Dessa villkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för webbplatser som tillhandahålls av Red Creek Sweden AB (hädanefter kallad Red Creek).

Genom att gå in på Red Creeks webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen godkänner du Användarvillkoren.

Red Creek förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Red Creek förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Tillgänglighet

De produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatsen är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. Red Creek tillhandahåller inte produkter och tjänster till personer om Red Creek anser – utan att behöva visa någon orsak för detta – att tillhandahållandet kan strida mot lagstiftning eller liknande reglering.

Din rätt att använda information på webbplatsen

Allt material som Red Creek har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke – kommersiellt syfte – förutsätter skriftligt samtycke av Red Creek.

De varumärken eller andra kännetecken som Red Creek äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Red Creek. Red Creeks varumärken, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, t.ex. i s.k. meta-taggar eller annan dold text.

Länkar till och från våra webbplatser

Red Creek ansvarar inte i något fall för länkar från Red Creeks webbplats till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, d.v.s. länkar som flyttar läsaren till Red Creeks webbplatser.

Det krävs skriftligt tillstånd från Red Creek för att få göra integrerade länkar, d.v.s. länkar som hämtar och visar eller framför material från Red Creeks webbsidor.

Begränsning av ansvar

Allt material som finns tillgängligt via Red Creeks webbplatser är – om inte annat uttryckligen framgår – avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatserna.

Även om Red Creek alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan Red Creek inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information eller dokumentation.

Red Creek ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Om du har frågor kring Red Creeks Användarvillkor är du välkommen att kontakta oss:

Red Creek Sweden AB
Skyttelvägen 5
904 40 Röbäck

Tel: 090 – 14 60 50